Dzień dobry

Zajmujemy się klasyczną jogą indyjską. Badamy Jogasutry przypisywane Patańdżalemu oraz komentarze i traktaty pomocnicze jogi. Piszemy własne komentarze do Jogasutr, uczymy i popularyzujemy klasyczną jogę indyjską. Naszą praktykę i działalność nazwaliśmy Jogą Integralną.

Kontynuujemy w ten sposób impuls, który w przedwojennym i powojennym środowisku akademickim realizowali znakomici polscy orientaliści i badacze filozofii indyjskiej na UW, ATK czy KUL, a także praktycy jogi i nauczyciele działający poza Akademią. Dzięki ich ciekawości, oddaniu, skupieniu i jakości refleksji, a szczególnie dzięki wyjątkowej postaci doktora Leona Cyborana, od ponad 30. lat dysponujemy polskim tłumaczeniem Jogasutr na wyjątkowym poziomie. Dla współczesnych polskich badaczy i praktyków jest ono niezwykłym ułatwieniem.

Kogo mogą zainteresować Jogasutry i co ich studiowanie może wnieść?

Dla humanistyki, psychologii, antropologii oraz nauk społecznych Jogasutry i pomocnicze teksty jogi są niespotykanymi i intrygującymi świadectwami. Mogą posłużyć jako inspiracja albo stać się nowym obszarem badań, okazją do klarownych wglądów i poszerzeniem rozpoznania zarówno dla konkretnych badaczy, jak i dyscyplin w ogóle.

Dla ćwiczących (hatha, vinyasa, ashtanga czy jakiegokolwiek innego rodzaju) jogę zainteresowanie własną dyspozycją i strukturą mentalną może stać się krokiem od ćwiczeń ku praktyce jogi.

Dla praktykujących (jogę lub, zwyczajnie, Jaźń na wprost) Jogasutry są zbiorem wskazówek i inspiracją do pogłębiania znajomości Siebie.