Joga – ćwiczenie a praktyka

Popularną w Polsce hatha-jogę można ćwiczyć, ale można też praktykować (abhyasa). Czym ćwiczenie jogi różni się od praktykowania jogi? Jacek Leśniewski: Różnica pomiędzy praktyką a ćwiczeniem jest taka, że jedynie ćwicząc hatha-jogę, pozostajemy przy walorze sportowym i sportowych skutkach wykonywanych asan. Natomiast praktykując (abhyasa) hatha-jogę przenosimy uwagę z perfekcji czy liczby opanowanych asan (asana) na…

„Dopiero tu jest początek drogi duchowej”

„Pod wpływem pewnego aktu kontemplacyjnego wszedłem w taki stan, że znikły mi wrażenia zmysłowe; i to jest tak zwana pratyahara, klasyczna pratyahara z jogi, to znaczy wycofanie z wrażeń zmysłowych. [Ja] takie stany oczywiście znałem od dzieciństwa, ale tym razem był to taki stan, że [percepcji zmysłowej nie było, ale] mogłem dokonywać refleksji. I chciało…

Samadhi i oddech

To, co postrzegamy jako nasz oddech, jest jedną z przemian (parinama) przejawionego (vyakta) stanu istnienia. Również to, czego w związku z oddechem, a nawet w jego wyniku doświadczamy, to także są przemiany (parinama) przejawionego (vyakta) stanu istnienia. Owe kolejne przemiany (parinama) doprowadziły nas do stanu, w którym biologia ciała trwa, o ile oddech pozostaje aktywnym….

„Świat mi znikał”

„W dzieciństwie miałem takie zmienne stany, że doświadczałem i jakiejś takiej normalnej żywotności, ruchliwości ekstrawertycznej, i, powiedzmy, wciągało mnie w głąb; wchodziłem w takie stany, że mi na przykład świat znikał. I tak na przemian. Jak wyszedłem z tego stanu i musiałem włączyć się w ciało, to wtedy mi to ciało przeszkadzało i musiałem biec… „

Dlaczego Joga Integralna

Hatha Joga wysubtelnia wrażenia zmysłów do granic percepcji, ale wciąż nie daje rozpoznania, jak w ogóle możliwe jest doświadczanie. Joga Integralna jest praktyką łączącą obudzoną energię Asan ze sposobem, w jaki Umysł potrafi ją przetworzyć.

Rozmowa

Kiedy miłość wybucha, nie potrzeba słów. Potem nie ma takich, jakie byłyby adekwatne. Następnie rozmowa staje się upragnioną słodyczą duszy. A w końcu… całkowicie się desakralizuje. Owszem, rozmawiamy, ale po jakimś czasie, kiedy we dwoje, wspólnie i w porozumieniu pokonujemy przyziemność codzienności, rozmowa staje się rzadkim ptakiem tylko niekiedy goszczącym w naszym wnętrzu. Kiedy absolutny…

Nie jeden, nie dwoje

Kiedy na zjawisko życia patrzymy w sposób mechaniczny, łatwo nam przyjąć darwinowską manierę i postrzegać je jako proces, stopniową ewolucję od prymitywnych, do bardziej zaawansowanych form przejawu. Nie inaczej traktujemy potem wszystko, co kojarzy się nam z tak zwaną „miłością”. Piszę: tak zwaną „miłością”, ponieważ słowem „miłość” opisujemy wiele wzajemnie wykluczających się zjawisk (i procesów),…

Ko Aham – Kim Jestem?

Jeśli nie zbanalizujemy tego zapytania, jeśli nie zadowolimy się powierzchowną odpowiedzią, wówczas mamy szansę usłyszeć dźwięk własnego głosu pytającego: Kim Jestem? Ile razy w tym życiu powiedziałaś/ powiedziałeś coś wyłącznie do siebie, słuchając uważnie sposobu i treści własnej wypowiedzi? Często bowiem mówimy, ale już nie słuchamy (tak, że niekiedy inni pytają nas: Czy słyszysz co…

Parinama

Mówią nam, że niczego z tego świata nie zabierzemy ze sobą kiedy przyjdzie nam umierać; kiedy nasze biologiczne ciało zacznie się rozpadać, aż w końcu przestanie funkcjonować. I rzeczywiście, żadnej materialnej rzeczy, która jego jest, nie będziemy w stanie zabrać. Mówią nam, że tylko dobre uczynki zostaną gdzieś, kiedyś, w jakiś sposób nagrodzone. Tyle że…

Uważność

Przydarza się nam wiele prozaicznych zdarzeń i doprawdy trudno orzec, że oto jakieś konkretne zdarzenie zainicjuje prawdziwy przełom w naszym życiu. A kiedy mówimy przełom, to mamy na myśli coś zewnętrznego, coś nadchodzącego ze społecznej albo publicznej sfery naszego istnienia. Coś jak małżeństwo, potomstwo, kariera (albo jej katastrofa), choroba czy choćby krytyczne relacje z innymi….