Chumba Lama – bio

Chumba Lama ma 47 lat. Urodził się wysoko w Himalajach w dolinie Tsum. W dzieciństwie doświadczał bardzo skromnych warunków bytowych zarówno w rodzinnej miejscowości, jak i w Katmandu, gdzie w wieku 7 lat trafił pod opieką wuja. Niestety, wuj wkrótce zmarł, a Chumbie przez rok przyszło żyć na ulicy. Wiązało się to z wieloma ciężkimi przeżyciami, w ich wyniku chłopiec chorował i stracił głos. Po roku Chumba znalazł schronienie w tybetańskim klasztorze Swayam-bhunath w pobliżu Katmandu. Miał tam możliwość nauki, odzyskał głos i zaczął śpiewać, co chętnie robi do dziś.

Chumba przez 32 lata mieszkał w różnych klasztorach, pracując i studiując praktyki jogiczne mistrzów z Tybetu i Indii. Pracował jako asystent Szamara Rinpocze. Był również kształcony jako lekarz medycyny tybetańskiej.

Przez lata Chumba Lama budował swoją metodę pracy, opierając się na technikach jogicznych i tybetańskiej wiedzy medycznej. Obecnie uczy sztuki i regulacji oddychania, popularyzuje tybetańską jogę oddechu, koncertuje i uczestniczy w lokalnych projektach muzycznych.

Chumba Lama jest żonaty. Od wielu lat mieszka w Niemczech. Wspólnie z żoną Ute napisali książkę „Tybetańska joga oddechu” wydaną po polsku w 2016 r. przez Wydawnictwo KOS. W Himalaje wraca co roku z projektami charytatywnymi, które służą poprawie zdrowia i edukacji w wioskach podobnych do tej, w której sam się urodził.

Chumba jeździ z warsztatami po Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.

Jesienią 2019 roku po raz pierwszy Chumba Lama przyjeżdża do Polski z wykładem, warsztatem i konsultacjami osobistymi. Ćwiczenia oddechowe, które proponuje, pomagają przywrócić witalność, zdolność koncentracji i poprawić ogólny stan zdrowia.

„Chumba Lama należy do bardzo niewielkiej grupy nauczycieli, których podejście jest pełne ciepła, wdzięczności, współczucia, otwartości, prostoty, autentyczności i pokory. Wszystko co mówi i robi opiera się na mądrości, która udziela się jego rozmówcom i kursantom, wnosząc w ich życie radość i entuzjazm. Ciekawe, że Chumba uczy dziś nauczycieli akademickich, lekarzy, profesorów, terapeutów i inne zainteresowane osoby, choć sam nigdy nie widział szkoły od środka i nigdy nie uczył się ani rachunków, ani gramatyki.” Hans Hongsermeier (organizator warsztatów Chumby w Niemczech).