Wprowadzenie do jogi integralnej

Warsztat wprowadza w zagadnienia jogi. Jest oparty na Jogasutrach przypisywanych Patańdżalemu, komentarzach do nich oraz na praktyce własnej prowadzącego. W tej roli Jacek Leśniewski, który w swobodny i lekki sposób pokazuje związki codziennych zjawisk z jogą rozumianą jako praktyka Jaźni na wprost.

Warsztat pomyślany jest jako:
– okazja do uporządkowania pojęć
– zobaczenia całości systemu jogi z punktu widzenia jej celu ostatecznego
– zaprzyjaźnienia się z tekstem Jogasutr
– okazja do zadania pytań i otrzymania odpowiedzi.

Zapraszamy do współorganizacji wszystkie szkoły jogi, zainteresowanych filozofią, klasyczną jogą indyjską oraz rozwojem własnym. W sprawie terminów i dostępności miejsc prosimy o kontakt.

Warsztat składa się z trzech modułów:

1. Moje ciało – o tym, co uważamy za „moje ciało” wraz z jego strzeżonymi i niestrzeżonymi granicami. Ważne i wyraźne fragmenty mojego ciała. Dbałość o ciało lub jego fragmenty (czyli higiena). Zabezpieczenie ciała, traktowanie ciała. Pęcznienie i ekspansja mojego ciała w miarę postępu uprzytamnianej niewystarczalności (oraz wieku). Jak rozrasta się ciało poprzez tkanki i stan posiadania. Ekspansja ciała jako wyraz ekspansji „ja”. Kiedy ciało wymyka się spod kontroli (ból, choroba, wypadek). Ja i moje oraz kiedy jest to jednym i tym samym. Bazowe rytmy ciała, takie jak bicie serca albo oddech, z ich metafizycznym sposobem użycia.
Zdrowe ciało. Proste ćwiczenia, prosta dieta. Wyzwania dla ciała. Oddech i percepcja. Uważność. Obserwacja własnego ciała (sen, praca, czas wolny; głód, oddech, bicie serca). Moje zmysły, zmysły ciała. Samoobserwacja zmysłów (zwłaszcza w wieku, kiedy inni nam mówią, że zaczynamy je tracić). Przypadek szczególny: depresja jako reakcja ciała, a nie psychiki (i co z tym zrobić). Asana fizyczna. Summa Soma czyli Asana, którą uprawiam uporczywie i codziennie.

2. Mój umysł – co uważam za umysł, granice mojego umysłu. Mój umysł jako najzacieklej, najbardziej honorowo broniona część tego, co wydaje się  mną, a jednocześnie część najłatwiej ulegająca wpływom, deformacjom i patologiom (na dodatek całkowicie… bez walki). Zawartość umysłu i co się na niego składa. Moje zmysły, zmysły umysłu. Percepcja Prawo- i Lewostronna. Rytmy Umysłu oraz jego bazowy rezonans. Moje uczucia, moje instynkty, tzw. natura ludzka. Identyfikacja umysłu z moim „ja”. Moje myśli, sposób myślenia, treści myślenia. Pokarm umysłu, trawienie treści umysłowych. Samoobserwacja procesów umysłowych. Pamięciowe zasoby umysłu. Jak i kiedy umysł wymyka się spod kontroli; lęk umysłu, ból umysłu, choroba umysłu, permanentny sen umysłu. Zdrowy umysł. Stany Umysłu, z którymi wszyscy mamy do czynienia; Jawa, Sen, Sen bez Marzeń Sennych. Celowość i bezcelowość. Spokój, skupienie, samotność a osamotnienie. Stany Umysłu z którymi nie wszyscy mamy do czynienia (już albo jeszcze). Stan Umysłu jako Asana wewnętrzna.

3. Moja dusza – co uważam za duszę, moje ja, czyjeś ja, granice ja, granice mojej duszy. Czym Nie Jestem, do czego Nie służę i dlaczego Nie mam celu. Brak służenia do czegokolwiek (bezcelowość). Brak granic, brak rozróżnienia moje-nie moje, wewnętrzne-zewnętrzne (bezkres).  Brak siatki czasu (bezczas). Krańcowe upodmiotowienie oraz wygaszenie zjawisk świadomościowych. Pustka jako graniczny a jednocześnie najbardziej energetyczny obszar (możliwych kreacji zjawisk świadomościowych). Całkowita prostota przejawu, bycie stanem, bycie asaną, oddziaływanie poprzez stan. Żeby pojąć Boga, trzeba być Bogiem. Stan Ja, czyli Asana Ostatnia. Kajwalia.