„Świat mi znikał”

„W dzieciństwie miałem takie zmienne stany, że doświadczałem i jakiejś takiej normalnej żywotności, ruchliwości ekstrawertycznej, i, powiedzmy, wciągało mnie w głąb; wchodziłem w takie stany, że mi na przykład świat znikał. I tak na przemian. Jak wyszedłem z tego stanu i musiałem włączyć się w ciało, to wtedy mi to ciało przeszkadzało i musiałem biec… „